Nỗi Buồn Ngày Vu Quy

Tác giả:

Mai mốt là ngày em vu quy
Sang sống vui cùng người mình yêu
Trọn câu ước hẹn thuở ban đầu
Nhưng sao lòng em lưu luyến 
Thương chuỗi ngày sống đời vô tư.

Man mác buồn vào ôm con tim
Mai phải xa lìa đàn em thơ
Làm sao vững dạ lúc theo chồng
Ai thay để sớm tối lo
Công cha và nghĩa Mẹ chưa đền.

ĐK:

Mai đây sống bên chồng
Làm thân gái lắm ruỉ may
Mười hai bến nước đục trong 
Biết rơi về bến nào người ơi
Lòng tin có số mệnh
Và tình yêu giữa hai người
Vì đời lắm cảnh bể dâu.

Ai đã một lần lên xe hoa
Vui lắm nhưng buồn nào mau qua
Và ai có hiểu mới thương nhiều
Ai chưa lần may áo cưới 
Vu quy nào tránh khỏi trong đờị..????

Thảo luận cho bài: "Nỗi Buồn Ngày Vu Quy"