Nỗi Đau Của Mẹ

Tác giả:

Con đi tù, mẹ ngồi lặng lẽ
nhìn núi xa mắt mẹ rưng rưng
nỗi đau như những vòng dây trói
để bước chân con phải ngập ngừng
góc bể chân mây con chẳng ngại
mẹ buồn con cũng thấy bâng khuâng
mẹ ơi, đâu phải con còn nhỏ
mười mấy năm dài với kiếm cung
nợ nước thân trai tình vẫn nặng
sông hồ đâu ngại bước gian truân
con đi theo gót tiền nhân ấy
lịch sử ngàn năm vẫn lẫy lừng
thuở trước khi con mang áo trận
mẹ cười đưa tiễn mắt rưng rưng
mẹ hiểu : bạn bè, sông núi gọi
giục con theo bước nhịp quân hành
con đi mang cả niềm tin lớn
tìm lại thanh bình trong chiến tranh..

để đến bây giờ con lặng bước
với vòng dây trói : phận tù binh
mẹ ngồi im lặng không đưa tiễn
giọt lệ nào như nước mắt mình..

Cali mùa báo hiếu 97
M.P.Ð.

Thảo luận cho bài: "Nỗi Đau Của Mẹ"