Nỗi Đau Ngàn Thu

Tác giả:

Em ơi cớ sao giờ đây ta lẻ loi 

Cớ sao giờ đây ta buồn đau
Tình ấy sao tuyệt vời
Nỡ sao lại đi

Xa em nhớ đêm ngày xưa ta gần nhau
Nhớ thương ngày xưa ta dệt mơ
Tình xa nay ngậm ngùi
Nỗi đau ngàn Thu

Một ngày nào đó ái ân thân xác rã rời
Giờ này còn anh nhớ hơi em ấm tuyệt vời
Và giờ còn đâu với nhau em cho cuộc đời
Giờ còn mình anh ngồi đây đắng cay đời lẻ loi

Xa nhau nhớ khi ngày xưa ta còn em
Tiếc thương chuyện xưa ta dệt mơ
Ngày đó sao tuyệt vời
Nay đành quên

Thảo luận cho bài: "Nỗi Đau Ngàn Thu"