Nỗi đau người ở lại

Tác giả:

Anh ra đi giữa mùa đông lạnh giá

Một đêm sương tuyết phủ trắng ngập lòng
Anh đi rồi em lạnh lẽo phòng không
Buồn thơ thẩn anh phương nào có biết

Anh ra đi bao giờ anh trở lại?
Sao nỡ đành để tình chết anh ơi
Cuộc tình duyên đôi lứa mới vừa khơi
Đang đắm đuối đang ngập tràn hạnh phúc

Phút chia tay em ngậm ngùi nước mắt
Chảy vào trong, ruột gan thắt cơn đau
Anh đi vào trong giấc ngủ ngàn thâu
Em ở lại chịu nỗi đau trần thế

Thảo luận cho bài: "Nỗi đau người ở lại"