Nỗi Đợi Hư Vô

Tác giả:

( Tại sao tại sao
Tôi chọn em để tan biến chính mình)

Tôi phải làm gì – giữa mùa thay đổi lá
Khi – chút nắng của – mùa đông
Không đủ cháy trên môi
Tôi làm gì khi run – ngày vô tận
Bên giáo đường chiều lạnh – hư không
Không có nữa – mùa trăng vời vợi
Một ngày cô đơn – và một đêm
Cô đơn – cô đơn như thế.
Những đêm – khô khủng khiếp
Rơi – mưa trên cành vắng
Mưa đâm vút – ngực tôi
Cơn mưa đè tê tái – tôi run rẩy – yêu em
Ủ trong lòng mùa chết yểu – trên tay
Ủ tình – rong rêu ngày tháng
Một mình riêng – tôi  lang thang
Một mình riêng – tôi  đa mang
Điên mê – ngày tháng để thương đau
Đêm khép môi tình lơi
Ngón nhớ – dài tay tôi lạnh
Tấm tình si lặn lội – một chớp hư không
Lịm tháng năm mắt dài – ma quái
– Gió ù qua kẽ trăm năm

12.2008
Như Nguyện

Thảo luận cho bài: "Nỗi Đợi Hư Vô"