Nơi hẹn

Tác giả:

Em đã đi rồi. Tôi quyết đi
Tàu hai phương lạ đã vào ghi
Ga băng, chia lửa ga vào lạnh
Bốn mắt nhìn nhau có phép gì

Em thoắt về xuôi. Tôi trở ngược
Tốc hành hun hút ngút trông ai?
Em như biến ảo vào mê cực
Tôi đứng trơ vơ vọng hải đài

Nào bến em đâu chín hướng lầy
Dẫu hồng Nam Bắc tía Đông Tây
Biết nơi em thiên phương trường lệ
Mua vé vô cùng…đợi..chuyến bay

Như ảo thuật trò chơi Thượng đế
Có phải em huyền diệu tháng ngày?
Như cô đồng gọi hồn nhân thế
Có phải Kim Kiều hẹn tới đây?

Nguồn: tạp chí Kiến thức Ngày nay xuân Mậu Dần 1998

Thảo luận cho bài: "Nơi hẹn"