Nỗi Khát Khao Mặt Trời

Tác giả:

ẫn nghe quanh đời 
Những bầy chim đêm 
Vỗ đôi cánh đen 
Ngậm một mặt trời 
Bay vào mịt mù 
Vẫn nghe quanh đời 
Những dòng sông đêm 
Réo con sóng đen 
Cuộn một mặt trời 
Trôi vào mịt mù 
Nhưng ta vẫn chờ 
Một tia nắng nhỏ 
Nhưng ta vẫn chờ 
Một tiếng hát nhỏ 
Và nỗi khát khao mặt trời 
Và nỗi khát khao một đời 
Còn mãi trong ta 

Thảo luận cho bài: "Nỗi Khát Khao Mặt Trời"