Nội khoa ngoại khoa

Tác giả:

Thông tin truyện

Tác giả:

Thể loại:

Nguồn:Sưu tầm

Trạng thái:

Nội khoa ngoại khoa


Có một người bị một mũi tên bắn cắm vào đùi, mời thầy lang ngoại khoa đến chữa. Thầy lấy dao cắt bỏ phần mũi tên ở ngoài. Làm xong đòi tiền.

Người nhà hỏi:

– Còn phần cắm sâu vào thịt, thầy chưa lấy ra kia mà?

Thầy nói:

– Tôi chữa ngoại khoa, còn cái đó thì xin mời thầy nội khoa.
 

Thảo luận cho bài: "Nội khoa ngoại khoa"