NỖI LÒNG

Tác giả:

Em lỡ dại một lần
Trao thân lầm tướng cướp
Tướng cướp lỡ si tình
Tướng cướp thành nhà văn

Em lỡ dại một lần
Trao thân lầm lính biển
Lính biển lỡ đa tình
Lính biển thành nhà thơ

Ai giãy chết một lần
Dưới tay tên hải tặc
Hổ lính biển vần thơ
Thẹn văn chương tướng cướp

Buồn viết lên nỗi lòng
Thèm giết loài hải tặc
Rửa sạch sóng biển Ðông
Cho hồn người yên giấc

Thảo luận cho bài: "NỖI LÒNG"