Nỗi Lòng

Tác giả:

Năm tháng u hoài năm tháng qua

em ơi lệ nhớ có phai nhòa
năm năm một khối sầu khuê phụ
nghe cả đất trời vọng oán ca

Từ buổi xa em dài ly biệt
anh ngồi mài miệt thú đau thương
thắp ngời giấc mộng chờ đêm sáng
ôm mối hờn căm nỗi đoạn trường

Đã hết chưa em mùa nắng hạn
kiếm cung ai hẹn với mất còn
dòng sông uốn khúc lòng đau quặn
thương mảnh đất cằn nhớ nước non

Non nước hai bờ xuôi ngược đó
bao giờ dấu ấn sẽ mờ phai
vết thương thế sự còn hoen máu
thao thức năm canh một chữ HOÀI.

Thảo luận cho bài: "Nỗi Lòng"