Nỗi Lòng

Tác giả:

Nhịp 4/4 Buồn, nức nở Điệu Blues Hợp âm Rê trưởng

1.
Yêu ai, yêu cả một đời
Tình những quá khắt khe khiến cho đời ta
Đau tủi cả lòng vì yêu ai mà lòng hằng nhớ

2.
Năm tháng trôi lạnh lùng hoài
Tình đó nhắc nhở luôn đến ta tình ai
Nhớ cả một trời
Tình yêu kia mà lòng nào quên.

Điệp khúc
Lòng vẫn biết nếu yêu rồi một ngày
Là đến với đớn đau
Nhưng sao trong ta cứ vẫn yêu vẫn nhớ
Dầu sao, dầu sao nếu có một ngày

Một ngày ai reo tim ta
Là tình yêu kia ly tan
Và lòng vẫn thương vẫn nhớ
Tình đó khiến sui lòng ta đau
Rồi với bao ngày lặng lẽ sống
Nỗi đau trong lòng người yêu vẫn yêu hoài.

3.
Yêu ai, ai hiểu được lòng
Thầm kín những đớn đau với riêng lòng ta
Ấp ủ lạnh lùng tình yêu kia mà người nào hay.

Tài liệu tham khảo: Ấn phẩm (tái bản) in tại Saigon, giấy phép số 3043/BTT/NT/NHK/QN ngày 20/11/1968, in lại tại Hoa Kỳ trong “Nhạc Vàng Việt Nam”, tuyển tập 2, Nhạc Hay Của Bạn, trang 22-23 .
Nghe cô Lệ Thu trong dĩa 45 tours Sóng Nhạc, 1965, hòa âm và ban nhạc Văn Phụng

Thảo luận cho bài: "Nỗi Lòng"