Nỗi Lòng Cô Phụ

Tác giả:

Ngàn dặm quan san nặng khối sầu,
Phương trời biền biệt nhớ thương nhau.
Ðầm đìa giọt lệ buồn chăn gối,
Nức nở dòng châu xót nhịp cầu.
Bão táp, mưa gào thêm tuyết phủ,
Sương sa, gió rít lại mưa ngâu…
Trạnh lòng nhớ bạn ngoài biên ải,
Ngọn bấc vắn dài, vọng vó câu !

San Jose, Thu 2000

 

Thảo luận cho bài: "Nỗi Lòng Cô Phụ"