Nỗi lòng ngày xuân

Tác giả:

Bán liêm hoạ vĩnh độc thành ngâm,
Hứng dĩ đa thần cảm dĩ thâm.
Nhàn tĩnh toán lai nan cưỡng đắc,
Phân hoa đáo để dị tương xâm.
Do đa ngưỡng sự phủ dục trách,
Huống phục tiên ưu hậu lạc tâm.
Xuân khứ xuân lai hà thái cấp,
Bách hoa y cựu mãn viên lâm.

Dịch nghĩa

Bên bức rèm có hình vẽ, ta ngồi lâu một mình ngâm thơ,
Hứng lên cao mà càng lúc cảm xúc cũng dâng cao.
Đừng cố gắng mà tính chuyện thanh tĩnh,
Vẻ bối rối và nét rực rỡ nhiều khi xâm chiếm nhau.
Còn có trách nhiệm về việc cúi đầu và ngửng mặt,
Huống hồ còn lòng lo trước vui sau.
Xuân đến xuân đi sao quá gấp?
Trong vườn, trong rừng, trăm hoa vẫn như cũ.

 

Nguồn: Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

Thảo luận cho bài: "Nỗi lòng ngày xuân"