Nỗi Lòng Tên Lữ Thứ

Tác giả:

Hai mươi năm nhục nhằn lửa đạn

Hai mươi năm tan tác hòa bình
Còn trong ta một đời hoạn nạn
Ánh hồng Xuân in dấu nhục hình

Em rực rỡ muôn màu diễm tuyệt
Em kiêu sa nức nở ngàn hương
Chẳng làm ta quên người nước Việt
Mảnh trời Nam đổ nát tang thương

Anh vẫn chốn rừng sâu u – uất
Em còn đau tiếng khóc trong nôi
Chị xanh xao nghiệt-ngã cuộc đời
Cha cúi mặt nghẹn lời tổ-quốc

Ôi !thổn thức lòng tên lữ thứ
Buồn miên man nỗi nhớ quê hương
Bấm tay – đời bao năm biệt xứ
Nhìn Xuân sang trùng điệp thê lương

Hai mươi năm rồi hai mươi năm
Hai mươi năm nữa chỉ hờn căm
Chỉ đủ xong đời tên lữ thứ
Đất khách – ngàn thu một chỗ nằm 

Thảo luận cho bài: "Nỗi Lòng Tên Lữ Thứ"