Nỗi Nhớ

Tác giả:

ừ, sao tôi không là dòng sông?
cứ chảy mãi
sẽ có ngày gặp biển
cứ chảy đi dù lòng tôi đầy sóng
sóng tràn bờ – nỗi nhớ biển
cuồng điên!

đợi hôm nào hồn tôi trong như gương
sẽ mở lòng để khoe em
“nỗi nhớ”
nỗi nhớ tôi buồn như mảnh gương vỡ
lấp lánh giữa trời – vì sao
cô đơn

CV

Thảo luận cho bài: "Nỗi Nhớ"