Nỗi Nhớ Dịu Dàng

Tác giả:

nhớ ai chiều nay buồn phố vắng

hiu quạnh quanh mình nồi vấn vương
mong chờ người qua cho vơi nhớ
bóng ai vẫn còn mãi phương trời

con phố chiều nay chừng như lạ
gió thổi se buồn tưởng hơi thu
nắng bớt xôn xao, chân thôi cuống quít
sóng mắt u hoài, chợt xa xôi

nhớ ai chỉ để mà nhớ thôi
cuộc đời phiêu bạt tợ mây trôi
lờ lững muôn trùng làm sao chung hướng
nhớ để thêm sầu, để sầu rơi

nhớ chỉ mà nhớ thoáng xa xôi
nhớ mắt môi cười đùa cợt vui
dáng ai qua lại chừng quen thuộc
nỗi nhớ xa vời dịu dàng thôi

ttlu

Thảo luận cho bài: "Nỗi Nhớ Dịu Dàng"