Nỗi niềm

Tác giả:

Xuân đầu xuân cuối tình chan chứa
Giang Bắc Giang Nam mộng chập chờn
Vầng trán ngọc Thọ Dương Công Chúa
Mối tình cao Sử Sĩ Cô Sơn
Thảo lư siêu thoát cây ngàn gốc
Đổ trắng Giang Thành tiếng sáo đơn
Rượu đẹp La Phù ai nỡ tỉnh
Chim kia hoa ấy não nguồn cơn
Tương tư ngờ bạn đêm nào nhỉ
Ba bẩy sầu xuân rụng tủi hờn

Thảo luận cho bài: "Nỗi niềm"