Nỗi Niềm Kẻ Ở Miền Xa (Far Away F-rom Home)

Tác giả:

Người ở miền xa, chứ khi mưa ngồi nhớ quê nhà
Nhìn lại ngày qua ôi xanh rêu đời xứù lạ
Con tim bật khóc, con tim muốn quay về
Con tim thổn thức, con tim muốn bay về
Này chị này anh, chứ tha phương thì nhớ quay về
Này mẹ này em, cho con xin về vùng đất mẹ
Con mơ từng hạt, hạt mưa rơi trên đất nước mình.
Con yêu từng hạt, hạt mưa rơi trên đất nước mình.
Người ở miền xa chứ đêm đêm nằm nhớ quê nhà
Nhìn đoạn đời qua ôi cơn đau đời xứ lạ
Đôi tay bật khóc, đôi tay muốn bay về
Con tim bật khóc, con tim muốn quay về
Đôi chân bật khóc, đôi chân muốn… đi về

Thảo luận cho bài: "Nỗi Niềm Kẻ Ở Miền Xa (Far Away F-rom Home)"