Nỗi Sầu

Tác giả:

Hôm nay lòng vương sầu,
Ngơ ngác chim bay maụ..
Ngập ngừng….,
Chân cất bước,
Từng giải nắng đan nhaụ…

Người ơị..
Sao chẳng hẹn??
Cho em buồn nơi đâỵ..
Nắng vàng lunh linh quá…
Ngoài trời hoa nắng baỵ…

Tâm nào…
nhớ Duy Thức,
Tình nàọ..
Gợi men saỵ…
Lòng nàọ..
Còn dịu vợi,
Sầu nàọ.
Như mây baỵ….??

Thảo luận cho bài: "Nỗi Sầu"