Nỗi Thương Cha Mẹ

Tác giả:

Nhớ thời còn khóc tu oa
Mẹ ôm, mẹ vỗ mẹ xoa lưng mềm
Võng đưa, mẹ hát bên thềm
“Con ơi, hãy ngủ êm đềm, mẹ thương
Tiếp cha ngoài rẫy ngoài nương
Một mai con lớn đến, trường, mẹ vui ”
Ngày xưa mẹ hát ngọt bùi
Đậm trong tim óc, ngậm ngùi lòng con
Giờ mẹ sữa đã cạn dòng
Thân cha vắt kiệt trên đồng hoang sơ
Ngày xanh cha mẹ xác xơ
Như cây cổ thụ trơ vơ bên đường
Lòng con trăm nỗi vấn vương
Biết còn mấy Tết con gần mẹ cha …….

Thảo luận cho bài: "Nỗi Thương Cha Mẹ"