Nói Với Người Gian Dối

Tác giả:

Hãy bước đi anh…còn chi đâu những tháng năm yên lành
Dẫu mang sầu đau, mà ngày xanh không hết trái tim hao gầy

Thà đừng nói…nói những tiếng yêu đầy dối trá
Đừng nói.. thêm bao nhiêu tiếng yêu lần cuối

Chorus:

Xin anh hãy bước đi đừng gần nữa.
Em không cần chi..dĩ vãng xa xưa… đã xa xưa.
Bao nhiêu yêu dấu kia nhắc nhau làm gì?
Khi anh chỉ trao về em gian dối mà thôi.

Đừng nói…em không cần anh không cần nữa đâu anh ơi.
Nhớ bao ngày qua..tình em bên anh với xót xa ngày sầu.
Vì biết anh đổi thay,mặc cho em những tiếng yêu nào ngờ?

Đừng nói Thêm bao nhiêu tiếng yêu lần cuối 
Đừng nói: “Xin em tha thư…Xin tha thứ cho một lần cuối nữa”

Chorus

Xin anh hãy bước đi đừng gần nữa.
Em không cần chi..dĩ vãng xa xưa… đã xa xưa.
Bao nhiêu yêu dấu kia nhắc nhau làm gì?
Khi anh chỉ trao về em gian dối mà thôi!

Đừng nói…em không cần anh không cần nữa đâu anh ơi. 
Bao nhiêu yêu dấu kia nhắc nhau làm gì?
Khi anh chỉ trao về em gian dối mà thôi…(hỡi người ơi)

Đã biết thế cúi xin đừng…để lòng em nát tan nát tan đầy đớn đau.
Dẫu tiếc nuối em không cần…Em không than khóc cho cuộc tình…
Em sẽ cho vào dĩ vãng…

Chorus:

Xin anh hãy bước đi đừng gần nữa.
Em không cần chi..dĩ vãng xa xưa… đã xa xưa.
Bao nhiêu yêu dấu kia nhắc nhau làm gì?
Khi anh chỉ trao về em gian dối mà thôi!

Đừng nói…em không cần anh không cần nữa đâu anh ơi.
Bao nhiêu yêu dấu kia nhắc nhau làm gì?
Khi anh chỉ trao về em gian dối mà thôi…(hỡi người ơi)

Thảo luận cho bài: "Nói Với Người Gian Dối"