Nói với vợ

Tác giả:

Mai kia khi mất em
anh còn biết đi đâu
nghĩ thương Bồ Tùng Linh khi xưa
sống bảy ba năm côi cút
ông ta nghĩ về anh rằng:
– thể nào anh cũng hoá ra ma.

Đường đến âm phủ thì gần thôi
nghĩ về em- anh cứ quay trở lại
quay trở lại để đi không tới.
(do Kim Diệu Hương gửi)

Thảo luận cho bài: "Nói với vợ"