Nơi Xa Xôi

Tác giả:

Miền xa ấm êm tình quê, làn mây trắng đang lững lờ trôi 
Từng làm gió thu nhẹ đưa cánh đồng luá niềm vui 
Tình quê mến yêu hoà chan 
Gò xưa chốn đây ước mong chờ 
Đồng quê biết bao thắm tươi, luôn nhớ tới nơi này 
Ròng rã suốt đêm suốt bao ngày 
Đồng quê ngóng trông chốn xa xôi 

Thầm nhắc tới ai đưa tin về, chờ lá thư xa gửi tới 
Ròng rã suốt đêm suốt bao ngày 
Mòn mắt ngóng trông chốn xa vời 
Thầm nhắc tới ai đưa tin về 
Chờ mong thư xa bạn hiền 
Thầm nhắc tới ai đưa tin về 
Chờ mong thư ai gửi tới 

Thảo luận cho bài: "Nơi Xa Xôi"