Nỗi Xót Xa Đau

Tác giả:

anh đi cỏ xót xa đau

đường xưa nắng gió lụy sầu tháng, năm
hoang liêu một cõi lặng thầm
tiếng con chim hót gọi ngày cô đơn
lá trầu bọc miếng cau trơn
Mẹ, Cha khuất núi sớm hôm lấy gì!
cũng từ một cuộc chia ly
đường anh rong ruổi có gì vui đâu!
thời gian nhuốm bạc mái đầu
gừng cay muối mặn ví dầu có nhau
quê mình còn nặng nỗi đau
đứt từng khúc ruột mà đành phải xa..

Trần Huy Sao

Thảo luận cho bài: "Nỗi Xót Xa Đau"