Nón Lá

Tác giả:

em nghiêng nón lá
áo bay qua cầu
bờ vai tóc xõa
mùa thu mưa ngâu

ai biết vì đâu
em nghiêng nón lá

Thảo luận cho bài: "Nón Lá"