Nông Lâm Súc hành khúc

Tác giả:

Chúng ta là đoàn Thanh niên Nông gia
Siết tay nhau xây đắp nước non nhà
Làm rạng chí non sông gấm lụa là

Tiến lên, tiến lên
Tiến vào rừng sâu chăm sóc khắp cây rừng
Để ngày mai rừng xanh vang tiếng ta
Tiến lên, tiến lên về bình nguyên
Xây đắp bao trại chuồng
Cho trâu bò lai láng nơi quê nhà

Thảo luận cho bài: "Nông Lâm Súc hành khúc"