Nông Nhàn

Tác giả:

Sừ hòa nhật đương ngọ
Hãn trích hòa hạ thổ
Thùy tri bản trung xan
Lạp lạp giai trung khô

———-

Giữa trưa đang buổi cày đồng
Mồ hôi nhỏ giọt thấm lòng đất đai
Bát cơm đặt ở mâm này
Ai ơi! có biết đắng cay cách nào!

THINH QUANG (Dịch)

Thảo luận cho bài: "Nông Nhàn"