Nothing’s Gonna Change My Love For You – Vẫn cứ nhớ đến mãi

Tác giả:

1.
Ngoài hiên trời mưa lạnh rơi từng cơn gió tơi bời
Ngồi ôm vết thương câm lặng một đời
Người đi mãi không về

Còn đâu bài thơ mình trao trời mưa ướt mất rồi !
Tình đâu dễ quên yêu là dại khờ…
Mình tìm nhau đến bao giờ?

Từng đêm mưa rét căm lạnh đầy
Tình đau tựa dao cắt da thịt này
Người bên ai, mình ta say..
Rượu nghe cay giọt đắng mưa ngoài kia

ĐK
Vẫn cứ nhớ đến mãi dù người ra đi
Mình ta trong đêm nơi đây ôm sầu trót ngu si
Yêu là cho hết ân tình mãi 
Yêu nhau cho nhau thương đau một đời hoài

Vẫn cứ nhớ đến mãi dù tình chia ly
Người đi mang theo câu thơ hôm nào ướt cay mi
Yêu là ngang trái suốt đời
Sao ta không nguôi thương đau,
Ước hẹn nơi nao?

2.
Đau lặng đau từng đêm nằm nghe gió mưa về
Thời gian tưởng đâu phai nhạt hẹn thề
Lời thơ cứ quay về

Yêu là mong người yêu tròn hạnh phúc sum vầy
Người đi với ai duyên đẹp tình đầy
Nghẹn ngào ta khóc âm thầm

Ngày xưa đâu? nắng mai rập rờn…
Chờ nhau về chung sớm trưa giận hờn
Tình chơi vơi,người đôi nơi
Tìm quên trong ngày tháng mưa sầu rơi

ĐK
Vẫn cứ nhớ đến mãi dù người ra đi
Mình ta trong đêm nơi đây ôm sầu trót ngu si
Yêu là cho hết ân tình mãi 
Yêu nhau cho nhau thương đau một đời hoài

Vẫn cứ nhớ đến mãi dù tình chia ly
Người đi mang theo câu thơ hôm nào ướt cay mi
Yêu là ngang trái suốt đời
Sao ta không nguôi thương đau,
Người ra đi mãi

(lên tông)

Vẫn cứ nhớ đến mãi dù người ra đi
Mình ta trong đêm nơi đây ôm sầu trót ngu si
Yêu là cho hết ân tình mãi 
Yêu nhau cho nhau thương đau một đời hoài

…… 

Vẫn cứ nhớ đến mãi dù người ra đi
Mình ta trong đêm nơi đây ôm sầu trót ngu si
Yêu là cho hết ân tình mãi 
Yêu nhau cho nhau thương đau một đời hoài

Vẫn cứ nhớ đến mãi dù tình chia ly
Người đi mang theo câu thơ hôm nào ướt cay mi
Yêu là ngang trái suốt đời
Sao ta không nguôi thương đau,
Ước hẹn nơi nao?


Vẫn cứ nhớ đến mãi dù người ra đi…
Mình ta trong đêm nơi đây ôm sầu trót ngu si
Yêu là cho hết ân tình mãi 
Yêu nhau cho nhau thương đau một đời hoài

Vẫn cứ nhớ đến mãi…


NOTHING’S GONNA CHANGE MY LOVE FOR YOU


by Gerry Goffin Michael Masser

If I had to live my life without you near me
The days would all be empty
The nights would seem so long
With you I see forever oh so clearly
I might have been in love before
But it never felt this strong
Our dreams are young and we both know
They’ll take us whe-re we want to go
Hold me now
Touch me now
I don’t want to live without you

Chorus :
Nothing’s gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
One thing you can be sure of
I’ll never ask for more than your love
Nothing’s gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
The world might change my whole life through but
Nothing’s gonna change my love for you

If the road ahead is not so easy
Our love will lead the way for us
Like a guiding star
I’ll be there for you if you should need me
You don’t have to change a thing
I love you just the way you are
So come with me and share the view
I’ll help you see forever too
Hold me now
Touch me now
I don’t want to live without you

Thảo luận cho bài: "Nothing’s Gonna Change My Love For You – Vẫn cứ nhớ đến mãi"