Nửa Trăng

Tác giả:

Đêm nay trăng một nửa

Về soi sáng cây cành
Như hồn em một nửa
Về chung bóng bên anh

Đêm nay trăng một nửa
Chơi vơi trên bầu trời
Trái tim em một nửa
Buồn hiu hắt không thôi

Đêm nay trăng một nửa
Ai treo trên đỉnh sầu
Như lòng em một nửa
Nghiêng nghiêng về vực sâu

Đêm nay trăng một nửa
Soi sáng lối anh về
Như tình em một nửa
Ngơ ngác bóng trăng thề

Đêm nay trăng một nửa
Một nửa đứng phương này
Còn nơi đâu một nửa
Ai lấp mảnh trăng đầy ?

Thảo luận cho bài: "Nửa Trăng"