Nụ Cười

Tác giả:

Thiệt tình năn nỉ trả lại đi

Nụ cười tôi dấu để làm chi
Hay cho tôi lại chừng phân nửa
Ðể biết là tôi có chút gì

Ðể lỡ khi tôi xuống chợ đời
Tôi còn rủng rỉnh nụ cười tươi
(Dẫu là nửa nụ nhưng sang lắm)
Có để phòng thân lúc gặp người

4.27.02

Thảo luận cho bài: "Nụ Cười"