Nụ Cười Chua Cay

Tác giả:

Thôi im đi im đi xin đừng cười vui 

Thôi im đi im đi vui gì mà cười 
Trong hôm nay chắc em say men rượu hồng 
Cớ sao em mời tôi lại làm chi đây. 

Em em ơi duyên ta kiếp này đành thôi 
Không bên nhau không chung đi về một đường 
Em mang đi những yêu thương những đam mê 
Những hẹn hò và thật nhiều em ơi. 

Cớ cớ sao em cười 
Cớ cớ sao em buồn 
Nụ cười chua cay 
Nụ cười thương đau 
Nụ cười dối gian khổ đau. 

Không vui sao người cười tươi 
Đang vui sao người gục đầu 
Trong cơn say có ai nghe xót xa không 
Ôi cuộc đời nào ai hiểu ra sao …

 

Thảo luận cho bài: "Nụ Cười Chua Cay"