Nụ Hôn

Tác giả:

Đặt nụ hôn trên môi,
Môi ấm…
Mềm…
thương môi…

Tình ta,
Thôi,
Xếp lại…
Tình đầy vơi,
Thế thôi…

Chiêu Hoàng

Thảo luận cho bài: "Nụ Hôn"