Nụ Hôn Đầu

Tác giả:

Nhịp 4/4 Chậm, buồn Điệu Slow Hợp âm Đô trưởng

1.
Tiếng . . . nói trong như pha . . . lê anh nghe lòng . . . rộn rã
Mắt . . . biếc long lanh xanh . . . như mây trôi sao . . . đẹp thế
Những . . . lúc đôi ta bên . . . nhau anh em một . . . tình yêu
Cho nụ hôn đó . . . em nhẹ trao đó

2.
Ánh . . . nắng ban mai vương . . . trên đôi mi thơ . . . mộng quá
Gió . . . khẽ hôn . . . lên đôi . . . môi em . . . xinh nghe . . . vội vã
Với . . . dáng thiết . . . tha như . . . hoa dễ . . . thương ai . . . bằng em
Ai bằng em đó . . . anh chỉ yêu em

Điệp khúc
Nhưng . . . bỗng dưng em giận hờn . . . quay đi
Cho . . . nước mắt rơi lệ tràn . . . trên mi
Em . . . còn nhớ . . . không em
Anh . . . thấy cô đơn một đời . . . em ơi
Ôi ! . . . đau buồn
Em . . . nỡ quên câu nguyện thề . . . hôm xưa

Cho . . . nước mắt rơi rơi buồn . . . trong mưa
Em . . . còn nhớ . . . không em
Khi . . . vắng em anh một mình . . . cô đơn
Bỗng nhớ em . . .

3.
Nuối . . . tiếc cho nhau khôn . . . nguôi trong tim câu . . . hẹn ước
Muốn . . . nói nhưng thôi khi . . . em cho anh một . . . niềm đau
Có lúc thương em . . . anh mơ bên nhau . . . trời yêu
Em giận anh đó . . . em hờn anh đó

4.
Hãy . . . xóa tan đi trong . . . tim đau thương kỷ . . . niệm êm
Nước . . . mắt thôi rơi trên . . . mi môi em lại . . . hồng thêm
Nếu . . . biết cho nhau chua . . . cay xin em đừng . . . giận nữa
Cho mình xin lỗi . . . em chịu không em

Hát trở lại điệp khúc, phần 3, 4 rồi kết .

Này em còn nhớ . . . không em . . . nụ hôn hôm đó
Dù em còn nhớ . . . hay quên
Tình yêu còn đây

Mà em còn nhớ . . . hôm xưa . . . cầm tay anh nói
Mình yêu nhau mãi . . . nghe anh
Tình không nhạt phai

I WILL BE THERE

Music and lyrics: Đỗ Lễ

4/4 Slow Chord C major

1.
When . . . life mean just no- . . . thing to you in . . . this world
And . . . you don’t real-ly . . . know right now whe-re . . . you are
And . . . then when you feel . . . there’s no one be- . . . side you
Just call on me . . . I will be there

2.
When . . . you feel lone-ly . . . with-out a friend . . . in-side
And . . . all of . . . the peo- . . . ple have . . . passed . . . you by
Just . . . re-mem- . . . ber there . . . ‘s still . . . some-one . . . be-side
Just call on me . . . I will be there

Refrain
Oh ! . . . dar-ling I’ll be all . . . your world
For . . . you’re my des-ti-ny . . . e-ver
I’ll . . . be there . . . will you
To . . . save you f-rom the tears . . . a-lone
When you’re sad
When . . . there seems just no hope . . . for you

And . . . lone-liness’s tak-ing . . . your heart
Just . . . walk on . . . I’ll be
Al- . . . ways with you my babe . . . al-ways
Stay with you . . .

3.

When . . . you need love just . . . close your eyes I’ll . . . be there
And . . . just hold out your . . . hand you will . . . touch love
If you be-lieve . . . there’s such love as . . . my love
Just call on me . . . I will be there

4.

I . . . wan-na give you . . . all my heart and . . . my soul
Girl . . . it’s on-ly a . . . heart a-way to . . . f-rom you
Just . . . call on me when . . . you feel sad and . . . lone-ly
I will be there . . . I will be there

(Repeat f-rom refrain and end with)

Don’t shed a tear . . . I will . . . al-ways be near
Just hold you tight . . . and I
Kiss you good night

Don’t shed a tear . . . I will . . . al-ways be near
Just hold you tight . . . and I
Kiss you good night

Tài liệu tham khảo: Tuyển Tập Nghệ Sĩ 1996, Trường Kỳ .

Ghi chú: Những chỗ có dấu . . . là những chỗ ngân hoặc ngắt giọng

Thảo luận cho bài: "Nụ Hôn Đầu"