Nụ Hôn Đầu

Tác giả:

Vì yêu anh , em không tiếc gì thân 
Hiến cả tuổi xuân trong trắng vô ngần 
Đời bên anh , em như cánh diều bay 
Còn nhớ không anh ? say nụ hôn ban đầu 

ĐK : 

Tình hai ta như mùa xuân nắng ấm 
Trái ngọt trên cành trong mắt lá giao nhau 
Tình hai ta dẫu cùng trời cuối đất 
Sẽ chẳng bao giờ quên nụ hôn ban đầu 
Sẽ chẳng bao giờ quên nụ hôn ban đầu 

Thảo luận cho bài: "Nụ Hôn Đầu"