Nụ Hôn Đầu

Tác giả:

Lần đầu ta ghé môi hôn

ta hôn em..hôn em
ta hôn em lần đầu
Hoàng hôn ve bỗng kêu vang
ve kêu vang..kêu vang
Ta hôn em lần đầu !

Vườn thì xanh và cỏ thì biếc
Ôi trưa vàng và ngàn cây phượng vỹ huy hoàng trổ bông
Ta hôn em..hôn em
Ta hôn em..hôn em lần đầu !

Trên môi ta nở vàng đóa hồng
ta hôn em trời đất một lòng
lòng chứa chan
Tiếng cười đâu đó giòn tan
nụ hôn ngày đó miên man một đời
Ta hôn em lần đầu !
ta hôn em lần đầu !

Lần đầu ta ghé môi hôn
ta hôn em..hôn em
ta hôn em lần đầu !
Hoàng hôn ve bỗng kêu vang
ve kêu vang..kêu vang
Ta hôn em lần đầu !

Hôm nay chợt nhớ thương người
chợt nhớ môi người
Tiếng ve mùa cũ rụng rời vai anh
Trưa vàng cỏ biếc vườn xanh
môi ai chín đỏ trên cành phượng xưa
..trên cành phượng xưa !
..trên cành phượng xưa !

Thảo luận cho bài: "Nụ Hôn Đầu"