Nụ Hôn Đầu

Tác giả:

Thương nụ hôn đầu tình ai mộng không thành

Nụ hôn còn lỗi hẹn với người trong mộng mơ

Thương nụ hoa đầu mùa trăng
Nụ hoa mang sầu buồn thu đầy lối vắng cánh tàn người ơi

ĐK:

Nụ hôn đầu, nụ hôn sầu
Nụ hôn đầu, nụ hôn đắm say
Nụ hôn đầu, nụ hôn sầu
Nụ hôn đầu, nụ hôn cô đơn

Thảo luận cho bài: "Nụ Hôn Đầu"