Nụ Hồng Dấu Yêu

Tác giả:

Từ em về với lồng son 
Anh, con chim lạnh, lên non hót
buồn 
Cuộc tình luống những bi
thương 
Khúc yêu đương khúc
đoạn trường, cớ sao? 

Trái ngang lệ thấm má
đào 
Tình em gối mộng đi vào
thiên thu 
Yêu anh em nói lần đầu 
Trái tim rơi rụng khối sầu
nặng mang 

Bên sông một bóng đò
ngang 
Người đi kẻ ở muôn
vàn đớn đau 
Long lanh giọt lệ mắt sâu 
Nghẹn ngào tiếng nấc thay
câu giã từ 

Ôm tròn một mối tương
tư 
Ngẩn ngơ thơ thẩn chừng
như điếng hồn 
Còn đây tàn cuộc môi
hôn 
Mộng mơ đọng lại nụ
hồng dấu yêu 

Thảo luận cho bài: "Nụ Hồng Dấu Yêu"