Nụ Hồng Mãi Mãi (*)

Tác giả:

Mùa xuân ta yêu nhau, mùa xuân ta có nhauThảo luận cho bài: "Nụ Hồng Mãi Mãi (*)"