Nụ Hồng Tặng Tôi

Tác giả:

Thiệp in đủ thứ loài hoa
Người ta mua để làm quà tặng nhau
Nhìn người lòng luống ước ao
Ước mình cũng được tặng trao một người
Nụ hồng e ấp xinh tươi
Tôi mua dành tặng cho người “tôi thương”
Rồi e người ấy xem thường
Bởi người chưa nói lời thương tôi mà
Lỡ rồi mua một nụ hoa
Thôi thì ấp ủ làm quà tặng tôi

Tuyết Anh
(Tây Ninh)

Thảo luận cho bài: "Nụ Hồng Tặng Tôi"