Nửa Đêm

Tác giả:

Đêm không ngủ thật là phiền

Thức thao,thao thức gọi liền tên ai
Suốt đêm nằm cứ thở dài
Tại ai hay tại đêm dài quá đi
Quyết lòng bỏ cuộc tình si
Cho người khỏi hỏi ta thì yêu ai
Chỉ e đêm lại quá dài
Quên ai cũng chỉ một vài phút thôi
Để lòng lại cứ bồi hồi
Nửa đêm chong mắt rồi trời tuyết rơi

 

Thảo luận cho bài: "Nửa Đêm"