Nửa Đêm

Tác giả:

Trên nóc building cao trăng về phố

Theo xa lộ bắc nam trăng mờ mờ
Đêm nhớ về em trăng bỡ ngỡ
Anh giờ đứng chờ trăng nửa đêm./. 

Thảo luận cho bài: "Nửa Đêm"