Nửa Đêm

Tác giả:

Quả có những cơn mê bốc lửa

Áo, quần hừng hực toát mồ hôi
Sợ với âu lo, hồi hộp nữa
Rồi… đêm, mưa xuống lạnh lùng trôi

Tôi với tay tìm công tắc điện
Ngại đêm, đêm quá, biết đâu ngồi
Ngại sáng sẽ không tìm lại mộng
Ngại mưa, mưa mãi…. phải đành thôi

Co ro đêm giữa, bưng người dậy
Bếp nước, lần mò, sâu hút sâu
Thèm chút cà phê mà ngại nấu
Thèm hơi thuốc nhớ… đã từ lâu

Lạnh lùng, da diết, đêm mưa đổ
E rụng mênh mang chiếc lá đào
Lặng quá, bên giường, se sẽ thở
Tìm mình, đêm quá, biết mình đâu!

cpsn 

Thảo luận cho bài: "Nửa Đêm"