Nửa đêm ca quán

Tác giả:

Nẻo bướm rờn tươi lửa cố đô,
Mộng phai ca quán tủi giang hồ
Từ xa kinh khuyết, cây lìa gốc,
Đời chớm vào thu, nhựa đã khô
Tình dứt, men còn say vĩnh biệt,
Tiếng tì đâu vẳng gái Hà Mô…
Nửa đêm, cạnh gối trơ hồng phấn;
Thao thức… vèo trăng một lá ngô.

Thảo luận cho bài: "Nửa đêm ca quán"