Nửa là

Tác giả:

Đêm nay là nhìn nhau nói gì
Ẩm khăn là nước mắt bờ mi
Hội chưa tan hội tình sâu nghẹn
Tay cầm tay là đừng chia ly

Cứ ví nụ hoa mà chúm chím
Nửa là hé nón nửa là e
Lưng vai nặng mãi mưa tơ nhện
Chênh vênh còn gợi dáng cầu tre

Lấp loang dòng chảy ánh sao mai
Đã rộng đồng không cách lại dài
Một đời một níu duyên quan họ
Đường đi không đến biết thương ai
Nguồn: Đôi mươi quan họ (thơ), Anh Vũ, NXB Văn học, 1994

Thảo luận cho bài: "Nửa là"