NỬA

Tác giả:

Kiếm cung một nửa gãy rồi

Nửa đau đớn nửa ngậm ngùi chia xa
Nửa khuya nửa mảnh trăng tà
Giở trang vô tự nửa ta nhạt mờ
Nửa đời sông núi như mơ
Nửa ta còn đó những giờ thảm thương
Tới đây ở đậu , nửa đường
Nửa toan chấp cánh , nửa dường ngại … Thôi !
Cuộc chơi lỡ . Nửa thua rồi
Trách ta một nửa trách người một phân
Nửa chiều tắt nắng … Bâng khuâng
Nửa đêm còn lại một vầng trăng soi …

1975

Thảo luận cho bài: "NỬA"