Nước Chảy Chân Cầu

Tác giả:

Quê em xa thẳm màu mây gió,

Buồn vút không gian, mất định kỳ.
Em có mơ về năm tháng cũ,
Âm thầm nghe tiếc phút giây đi ?
Nước chảy đôi giòng cuốn sóng mau,
Bao phen lá úa rụng chân cầu,
Lá theo giòng nước, ngày theo tháng
Lặng lẽ như mang nỗi cảm sầu .

Mây nước vô tình, lãnh đạm trôi,
Tình không giống nước, tình không xuôi;
Bao lần lá thắm xuôi theo nước,
Nước chảy, tình duyên ở với người .

Chân cầu cắm giữ ngày ly biệt,
Mây nước vô tình, lãnh đạm trôi …
Nước chảy mây tan, tình bất diệt,
Tình theo bước khách bốn phương trời . 

Thảo luận cho bài: "Nước Chảy Chân Cầu"