Nước Cờ Tam Điệp – Tập Truyện Lịch Sử

Tác giả:

Nước Cờ Tam Điệp – Tập Truyện Lịch Sử

Dựa vào những cứ liệu lịch sử, tác giả Hoài Việt đã xây dựng những câu chuyện nhỏ về các nhân vật lịch sử tiêu biểu của dân tộc bằng một lối kể tự nhiên, dễ đọc và dễ nhớ.

 

13774_p20163
Đó là Nồi hầu Cao Lỗ – một bậc trung thần, hết lòng vì nước. Đó là Thái sư Trần Thủ Độ tài giỏi, nghiêm minh phép nước không nể tình riêng. Đó là cụ đồ Chu Văn An thanh bần, không đam mê quyền lực, chỉ mong mang tài đức ra giúp dân, giúp nước. Đó là quan Tả thị lang Ngô Thì Nhậm, tuy là quan của triều Lê nhưng khi chứng kiến sự mục ruỗng của nhà Lê ông không cam tâm chịu khuất và dùng tài trí phục vụ cho vua Quang Trung – Nguyễn Huệ. Đó là Thượng thư Trần Văn Trung – một trong những tấm gương liêm khiết noi danh nhà Nguyễn…

MỤC LỤC:

Nỏ thần

Con ngựa chiến của vua Đinh

Thái sư họ Trần

Người bán than và ông già trên núi Phụng Hoàng

Thầy đồ Chu về kinh

Chuyện người thợ ngõa ở kinh kỳ

Vẻ đẹp tâm hồn

Nước cờ Tam Điệp

Quan đề lĩnh họ Nguyễn

Ông già bên thành Lục niên

Cuộc họp đêm giao thừa

Món quà tết của quan thượng thư

Đi sứ

Chuyện cái mo cau

Lũy Thầy.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: Hoài Việt
  • Nhà xuất bản: NXB Thanh Niên
  • Nhà phát hành: Thành Nghĩa
  • Khối lượng: 170.00 gam
  • Kích thước: 13×19 cm
  • Ngày phát hành: 06/2006
  • Số trang: 179

Thảo luận cho bài: "Nước Cờ Tam Điệp – Tập Truyện Lịch Sử"