Nước Lụt Hà Nam (*)

Tác giả:

Quai Mễ Thanh Liêm đã lở rồi
Vùng ta thôi cũng lụt mà thôi
Gạo dăm ba bát cơ còn kém
Thuế một vài nguyên dáng vẫn đòi
Tiếng sáo vo ve chiều nước vọng
Chiếc thuyền len lỏi bóng trăng trôi
Đi đâu cũng thấy người ta nói
Mười chín năm nay lại cát bồi

(*) Năm Canh Dần (1890) mưa lụt gây ra nạn đói kém ở vùng Hà Nam, Nam Định .

Thảo luận cho bài: "Nước Lụt Hà Nam (*)"