Nước Mắt Biển

Tác giả:

Lẽ nào biển không mặn bằng nước mắt

Sóng cồn cào ôi sóng thắt bờ dương
Phút nông nổi vạn cánh buồm nghiêng ngả
Bỗng dị hình một vết đau thương
Làm sao biết bão giông từ đâu đến
Khi bình yên mặt biển quá tinh khôi
Làm sao biết mỗi lần anh sai hẹn
Khi bên em anh say đắm tuyệt vời?
Khao khát bỏng cả một trời cát trắng
Mát dịu nửa chừng con sóng lặng về khơi
Mới hiểu vì sao em nồng hậu trọn đời
Anh mãi mãi vẫn là người băng giá!
Nước mắt lạc giữa ngập tràn biển cả
Có một thời đã biết hóa ngọc châu
Anh hãy nhặt cho mình dù không hiểu
Chuỗi ngọc này dạt đến từ đâu!

Thảo luận cho bài: "Nước Mắt Biển"