Nước mắt Mỵ Nương

Tác giả:


Nước mắt Mỵ Nương

–Tặng Anh —

Réo rắt xa đưa tiếng sáo khuya

Bến sông quạnh quẽ khúc sầu bi

Ngơ ngẩn giai nhân buông gót ngọc

Héo hắt rèm xuân mộng Trương Chi

Này khúc tương tư khúc biệt ly

Lệ sa châu rỏ luống yêu vì

Tri âm nghịch kiếp tơ đàn lẻ

Năm ngón hờn than nỗi cách chia

Chén ngọc nhoà in mắt giai nhân

Hồn thơ xin hãy nhập cung đàn

Hút bóng đò xa mờ nguyệt lạnh

Tình oan còn vọng tiếng tơ ngân

Tháng 3 2002

 

Thảo luận cho bài: "Nước mắt Mỵ Nương"